Νέα και Ενημέρωση

Νέο Προϊόν Rhodium

Η Progressive Ασφαλιστική παρουσιάζει το νέο προϊόν Rhodium η οποία αφορά την ασφάλιση του αφαιρετέου ποσού (excess) περιεκτικής κάλυψης οχημάτων και αφορά όλους τους ασφαλισμένους ανεξαρτήτως ασφαλιστικής εταιρείας , στη νέα της πλατφόρμα di.progressiveic.com

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα αυτόματης πληρωμής των ασφαλίστρων μας με την ασφάλεια επιχειρησιακών συναλλαγών που παρέχει η εταιρία JCC.

Πληρωμή Ασφαλίστρων