Έντυπα

Ασφάλιση Oxημάτων

Ασφάλιση Κατοικίας

Ασφάλιση Πυρός

Ασφάλιση Ευθύνης Eργοδότη - Προσωπική

Ασφάλιση Ευθύνης Eργοδότη - Επαγγελματική

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Ασφάλιση Επαγγελματικής Αμέλειας

Ασφάλιση Ευθύνης Προιόντων

Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων

Ασφάλιση Μετακίνησης Eμπορευμάτων

Ασφάλιση Όλων των Κινδύνων Εργολάβων

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων (Ομαδικά Συμβόλαια)

Ασφάλιση Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Αλλοδαπών

Όροι Οδικής Βοήθειας/Υπηρεσία Ατυχημάτων

Διαχείριση Παραπόνων

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα αυτόματης πληρωμής των ασφαλίστρων μας με την ασφάλεια επιχειρησιακών συναλλαγών που παρέχει η εταιρία JCC.

Πληρωμή Ασφαλίστρων