Ποιοί Είμαστε

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Ακολουθούμε μια εκσυγχρονιστική πορεία η οποία περιλαμβάνει την άμεση εξυπηρέτηση των ασφαλιζόμενων σε περίπτωση απαίτησης, τη συνεχή ανανέωση των συστημάτων τεχνολογίας, την ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων μας και την επιμόρφοση του προσωπικού μας.

Αντιλαμβανόμαστε γρήγορα τα σημάδια των καιρών και προλαβαίνουμε τισ εξελίξεις για να μπορούμε να προσαρμοζόμαστε έγκαιρα στις ανάγκες που δημιουργούνται.

Η συνέπεια και η ταχύτητα ανταπόκρισης της εταιρείας μας αντανακλάται στην έρευνα ικανοποίησης πελατών που διεξάχθει πρόσφατα η οποία δίνει ποσοστό αξιοπιστίας 95,2%.

Έχουμε καταξιωθεί στη συνείδηση των ασφαλιζόμενων ως μια Αξιόπιστη & Έντιμη δύναμη στην Ασφαλιστική αγορά της Κύπρου.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Η αντικειμενική εκτίμηση των υποχρεώσεων και η γρήγορη διεκπεραίωση των αποζημιώσεων αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων μας σχετικά με τις αποζημιώσεις. Οι εφαρμογές για δίκαιη και γρήγορη εξυπηρέτηση των ασφαλιζόμενων οι οποίες έχουμε εισαγάγει τα τελευταία χρόνια και έχουν τη σταθερή εστίαση κατά προτεραιότητα στους ασφαλισμένους έχουν αποδώσει πολύ καλά αποτελέσματα τα οποία φαίνονται στη δημιουργία μακροχρόνιας σχέσης με τους ασφαλιζόμενους μας.

Progressive
Direct

Το 2013 μπήκαμε σε μια νέα εποχή σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της εταιρίας, την όποια και επισφραγίζουμε με τη νέα υπηρεσία Progressive Direct με άμεσα οφέλη σε επίπεδο εξυπηρέτησης πολλαπλασιάζοντας τις δυνατότητες ταχείας διεκπεραίωσης. Η Progressive Direct προσφέρει άμεση και προσωπική εξυπηρέτηση στις ασφάλειες αυτοκινήτου, οικίας και ευθύνης εργοδότη. Ακολουθούμε μια πελατοκεντρική κατεύθυνση αναδεικνύοντας σε στρατηγική προτεραιότητα κάθε λειτουργική δραστηριότητα και πρακτική η οποία συνδέεται με τους ασφαλιζόμενους μας.

Ανταποκρινόμαστε με ταχύτητα και ευελιξία στις απεριόριστες δυνατότητες βελτιώσεις του τρόπου εργασίας και διαθέσεις υπηρεσιών που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία κερδίζοντας χρόνο και μειώνοντας κόστος. Όλες μας οι κινήσεις συγκλίνουν στην δημιουργία και απόδοση αξίας στον ασφαλιζόμενο με εύλογο αντίκρισμα την αξιοπιστία της εταιρείας.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ

  • Nα προσφέρουμε σιγουριά και ασφάλεια στους ασφαλιζόμενους μας παρέχοντας τους ασφαλιστικά προγράμματα ολοκληρωμένης προστασίας με ξεκάθαρες καλύψεις.
  • Να αντιλαμβανόμαστε έγκαιρα τα σημάδια των καιρών και να προλαβαίνουμε τις εξελίξεις ούτως ώστε να προσαρμοζόμαστε έγκαιρα στις ανάγκες που δημιουργούνται.
  • Να είμαστε πάντα δίπλα στους ασφαλιζόμενους όταν μας έχουν ανάγκη διασφαλίζοντας την άμεση και δίκαιη αποπληρωμή των αποζημιώσεων τους.
  • Η άμεση και επαγγελματική εξυπηρέτηση των ασφαλιζομένων μας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Το κοινωνικό πρόσωπο της εταιρείας μας προβάλλεται μέσα από την ευαισθησία μας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Πιστεύουμε ότι έχουμε ένα ρόλο να διαδραματίσουμε στη δημιουργία μιας πιο αλληλέγγυας και ευαισθητοποιημένης κοινωνίας καθώς και στην προστασία περιβάλλοντος.

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα αυτόματης πληρωμής των ασφαλίστρων μας με την ασφάλεια επιχειρησιακών συναλλαγών που παρέχει η εταιρία JCC.

Πληρωμή Ασφαλίστρων