Διαχείριση Παραπόνων

Στην Progressive Ασφαλιστική στοχεύουμε στην παροχή ουσιαστικών και ποιοτικών υπηρεσιών, και στη συνεχή βελτίωσης μας για να προσφέρουμε γρήγορη και ποιοτική εξυπηρέτηση στους πελάτες μας και σε αλλά τρίτα μέρη που έχουν συναλλαγές μαζί μας.

Οδηγίες για την Υποβολή Παραπόνων:

Εάν για οποιονδήποτε λόγο νιώθετε πως οι υπηρεσίες μας δεν ανταποκρίνονται στις δικές σας προσδοκίες, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ το οποίο θα βρείτε σε αυτή τη σελίδα, και μας το παραδώσετε με ένα από τους πιο κάτω τρόπους:

  • Ταχυδρομικώς:

Τμήμα ∆ιαχείρισης Παραπόνων,

Καλλιπόλεως 44, 1071 Λευκωσία

  • Ηλεκτρονικά:

email: [email protected]

  • Φαξ:

22754747

Μετά την υποβολή του παραπόνου σας:

  • Εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, θα σας σταλεί επιβεβαίωση λήψης του παραπόνου σας.
  • Εντός 30 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του παραπόνου και αφού έχουμε ολοκληρώσει την έρευνά μας, θα λάβετε την απάντησή μας.

Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στον Ενιαίο Φορέα Εξώδικης Επίλυσης ∆ιαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης.
∆ιεύθυνση Γραφείου Φορέα: Λεωφόρος Λόρδου Βύρωνος 13, 1096 Λευκωσία,

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22848900, Φαξ: 22660584

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα αυτόματης πληρωμής των ασφαλίστρων μας με την ασφάλεια επιχειρησιακών συναλλαγών που παρέχει η εταιρία JCC.

Πληρωμή Ασφαλίστρων