Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη

Τα αναπάντεχα έρχονται εκεί που δεν τα περιμένουμε.....

Η ασφάλιση είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τον Περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών νόμο του 1989(174/1989).

Η ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη καλύπτει την νομική ευθύνη του ασφαλισμένου (ατόμου ή εταιρείας) για σωματικές βλάβες, θανάτους ή ασθένειες στους εργοδοτούμενους του, συνέπεια του ατυχήματος κατά τη διάρκεια εργοδότησης τους, στους τόπους εργασίας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος εκτελούν την εργασία τους κάτω από τις οδηγίες του εργοδότη τους.

Η ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη απευθύνεται και σε Ιδιώτες που εργοδοτούν οικιακές βοηθούς, κηπουρούς κτλ.

Τα ελάχιστα όρια ευθύνης, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από το νόμο είναι:

  • Για κάθε εργοδοτούμενο €160,000
  • Για κάθε περιστατικό €3,415,000
  • Για κάθε περίοδο ασφάλισης €5,125,000

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα αυτόματης πληρωμής των ασφαλίστρων μας με την ασφάλεια επιχειρησιακών συναλλαγών που παρέχει η εταιρία JCC.

Πληρωμή Ασφαλίστρων