Αστικής Ευθύνης

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης παρέχει κάλυψη έναντι της νομικής ευθύνης του ασφαλισμένου αναφορικά με σωματικούς τραυματισμούς τρίτων προσώπων ή ζημιά σε περιουσία.

Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης απευθύνεται σε καταστήματα, ξενοδοχεία, βιομηχανίες, βιοτεχνίες και γενικά επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με το ευρύτερο κοινό.

Επίσης απευθύνεται και σε Ελεύθερους επαγγελματίες (δικηγόρους, αρχιτέκτονες, γιατρούς, λογιστές).

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα αυτόματης πληρωμής των ασφαλίστρων μας με την ασφάλεια επιχειρησιακών συναλλαγών που παρέχει η εταιρία JCC.

Πληρωμή Ασφαλίστρων