Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων (Ομαδικά Συμβόλαια)

Η Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων παρέχει κάλυψη έναντι σωματικής βλάβης ή θανάτου που προκλήθηκε από ατύχημα. Η συγκεκριμένη ασφάλιση είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει μια σειρά ωφελημάτων ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ατόμου.

Καλύψεις

  • Θάνατος από ατύχημα
  • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από ατύχημα
  • Προσωρινή ολική ή μερική Ανικανότητα από ατύχημα
  • Ιατρικά έξοδα από ατύχημα

Απευθύνεται σε Εργοδότες για την ασφάλιση του προσωπικού ή των στελεχών τους, Συνδέσμους για την κάλυψη των μελών τους.

Ειδική Τιμή μπορεί να προσφερθεί σε συνδυασμό με την Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη.

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα αυτόματης πληρωμής των ασφαλίστρων μας με την ασφάλεια επιχειρησιακών συναλλαγών που παρέχει η εταιρία JCC.

Πληρωμή Ασφαλίστρων