Ασφάλεια Rhodium

Το ασφαλιστικό προϊόν Rhodium αφορά την ασφάλιση του αφαιρετέου ποσού (excess) περιεκτικής κάλυψης οχημάτων και απευθύνεται σε όλους τους ασφαλισμένους ανεξαρτήτως ασφαλιστικής εταιρείας.

Επισκεφθείτε το Digital Insurance για λεπτομερή σχέδια κάλυψης και εγγραφή συμβολαίου.

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα αυτόματης πληρωμής των ασφαλίστρων μας με την ασφάλεια επιχειρησιακών συναλλαγών που παρέχει η εταιρία JCC.

Πληρωμή Ασφαλίστρων