Ασφάλιση Χερσαίων Μεταφορών Εμπορευμάτων (Land Transit)

Η Ασφάλεια Μεταφοράς Εμπορευμάτων καλύπτει εμπορεύματα, εργαλεία, μηχανήματα, ανταλλακτικά ενώ αυτά βρίσκονται ή διακινούνται σε αυτοκίνητα του ασφαλισμένου από και προς τα γραφεία /αποθήκες του ασφαλισμένου στους πελάτες του ασφαλισμένου.

H Ασφάλεια Μεταφοράς Εμπορευμάτων απευθύνεται σε κατασκευαστές, παραγωγούς και προμηθευτές.

Σε εταιρείες που κάνουν γενικό εμπόριο εντός της Επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα αυτόματης πληρωμής των ασφαλίστρων μας με την ασφάλεια επιχειρησιακών συναλλαγών που παρέχει η εταιρία JCC.

Πληρωμή Ασφαλίστρων