Ιδιωτική Ασφάλιση

Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Ασφάλιση Κατοικίας

Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη

Ασφάλιση Κινητού/Tablet

Ασφάλεια Rhodium

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα αυτόματης πληρωμής των ασφαλίστρων μας με την ασφάλεια επιχειρησιακών συναλλαγών που παρέχει η εταιρία JCC.

Πληρωμή Ασφαλίστρων