Ασφάλιση Ευθύνης Προιόντων

Η ασφάλιση Ευθύνης Προϊόντων παρέχει προστασία στον ασφαλισμένο για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που προκαλούνται σε τρίτους από προϊόντα τα οποία δεν βρίσκονται στην άμεση επίβλεψη του ασφαλισμένου και δε θα έχει επομένως καμιά ευκαιρία να εξασκήσει οποιασδήποτε μορφής έλεγχο στα προϊόντα αυτά.

Η ασφάλιση Ευθύνης Προϊόντων απευθύνεται σε παραγωγούς ή προμηθευτές.

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα αυτόματης πληρωμής των ασφαλίστρων μας με την ασφάλεια επιχειρησιακών συναλλαγών που παρέχει η εταιρία JCC.

Πληρωμή Ασφαλίστρων