Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων

Η ασφάλεια που σας ακολουθεί παντού......

O όγκος των μεταφερόμενων εμπορευμάτων μέσω ξηράς, αέρος και θάλασσας αυξήθηκε σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια. Η ασφάλιση Μεταφοράς εμπορευμάτων καλύπτει τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του φορτίου και απαλλάσσει τον επιχειρηματία από το άγχος αν συμβεί κάτι στο δρόμο. Είναι το απαραίτητο εργαλείο του κάθε σύγχρονου επιχειρηματία που εισάγει, εξάγει ή κατασκευάζει εμπορεύματα. Η διάρκεια κάλυψης είναι από αποθήκη σε αποθήκη κατά τη συνήθη διαδρομή της μεταφοράς.

Τώρα μπορείτε να διαλέξετε ένα από τα τρία προγράμματα τα οποία έχουμε διαμορφώσει για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κάθε επιχειρηματία.

  • Ασφαλιστικά συμβόλαια για ένα φορτίο: Συμβόλαια ασφάλισης για μια αποστολή φορτίου εμπορευμάτων.
  • Ετήσια ασφαλιστικά συμβόλαια: Κατάλληλα για ακανόνιστη επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα ελάχιστα ασφάλιστρα βασίζονται πάνω στον όγκο διακίνησης και οι δηλώσεις για φορτώσεις γίνονται κατά συμφωνημένα διαστήματα. Γίνονται ετήσιες αναπροσαρμογές και ανανεώσεις.
  • Μόνιμη ανοικτή κάλυψη: Ασφαλιστικό συμβόλαιο κατάλληλο για επιχειρήσεις με τακτική ροή δραστηριότητας, καλύπτει αυτόματα όλα τα αγαθά που καθορίζονται, οι δηλώσεις για φορτώσεις γίνονται κατά συμφωνημένα διαστήματα, τα ασφαλιστικά συμβόλαια και τα ασφάλιστρα χρεώνονται κατά συμφωνημένα διαστήματα.

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα αυτόματης πληρωμής των ασφαλίστρων μας με την ασφάλεια επιχειρησιακών συναλλαγών που παρέχει η εταιρία JCC.

Πληρωμή Ασφαλίστρων