Ασφάλιση όλων των Κινδύνων Εργολάβων (Contractors all Risk)

Η ασφάλιση Όλων των Κινδύνων Εργολάβων είναι μια ασφάλιση για οποιαδήποτε κατασκευή οικοδομικού έργου που παρέχει εκτεταμένη ασφαλιστική κάλυψη τόσο για ζημιές κατά την ανέγερση, τη διαμόρφωση του εργοταξίου όσο και για τις απαιτήσεις τρίτων συνέπεια υλικών ζημιών ή και σωματικών βλαβών που επέρχονται από την εκτέλεση του έργου.

Η ασφάλιση αυτή απευθύνεται σε εργολάβους, εταιρείες ανάπτυξης γης, ιδιοκτήτες ανεγειρόμενων οικοδομών και άλλων έργων, Κυβερνητικούς και ημικρατικούς οργανισμούς.

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα αυτόματης πληρωμής των ασφαλίστρων μας με την ασφάλεια επιχειρησιακών συναλλαγών που παρέχει η εταιρία JCC.

Πληρωμή Ασφαλίστρων