Ασφάλιση Πυρός και άλλων Κινδύνων

Progressive Business Shield - Νέο καινοτόμο πρωτοποριακό προϊόν με πολλές και περιεκτικές καλύψεις!

Με 39 συνολικά καλύψεις το Progressive Business Shield θεωρείται ένα από τα καλυτέρα και περιεκτικά συμβόλαια Επιχείρησης στην Κυπριακή αγορά με πολύ ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.

Το Progressive Business Shield προσφέρεται ειδικά σχεδιασμένο με τυποποιημένα ασφάλιστρα για τις πιο κάτω κατηγορίες:

  • Γραφεία (Offices)
  • Καταστήματα λιανικού εμπορίου (Retail Shops)
  • Εστιατόρια (Restaurants)
  • Υπηρεσίες (Services) (Κουρεία, Ινστιτούτα Αισθητικής, Ιατρεία, και γενικά υπηρεσίες που δεν έχουν σχέση με εργοτάξιο/εργαστήρι/εργοστάσιο)
  • Το σχετικό συμβόλαιο μπορεί να προσφερθεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση εκτός από τις πιο πάνω με το ανάλογο ασφάλιστρο και όρους.

Αφήστε την προστασία σας στα χέρια μας.....

Η ασφάλιση της επιχείρησης σας είναι πραγματικά μία εξασφάλιση για το αύριο. Το κόστος του συμβολαίου είναι πάρα πολύ μικρό σε σχέση με την αξία της κάθε επιχείρησης ενώ το ρίσκο που αναλαμβάνετε καθημερινά, εάν η επιχείρηση είναι ανασφάλιστη, είναι πάρα πολύ μεγάλο.

Η ασφάλεια κλοπής είναι διαμορφωμένη ειδικά για επιχειρήσεις και παρέχει κάλυψη έναντι απώλειας ή ζημιάς που προκαλείται στο περιεχόμενο (εμπορεύματα, μηχανήματα, επιπλώσεις, εξοπλισμό κτλ) που βρίσκονται στην κατοχή ή στη φύλαξη του ασφαλισμένου από την πραγματική βίαιη είσοδο και έξοδο από τα υποστατικά ή από οποιαδήποτε προσπάθεια προς τον σκοπό αυτό.

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα αυτόματης πληρωμής των ασφαλίστρων μας με την ασφάλεια επιχειρησιακών συναλλαγών που παρέχει η εταιρία JCC.

Πληρωμή Ασφαλίστρων