Ασφάλιση Ευθύνης Eργοδότη

Είμαστε εδώ να σας προστατέψουμε προσφέροντας σας ευέλικτες και ολοκληρωμένες λύσεις .....

Η ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη καλύπτει την νομική ευθύνη του ασφαλισμένου (ατόμου ή εταιρείας) για σωματικές βλάβες, θανάτους ή ασθένειες στους υπαλλήλους του συνέπεια του ατυχήματος κατά τη διάρκεια εργοδότησης τους, στους τόπους εργασίας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος εκτελούν την εργασία τους κάτω από τις οδηγίες του εργοδότη τους.

Η ασφάλιση είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τον Περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών νόμο του 1989(174/1989) για όλες τις εταιρείες και όσους εργοδοτούν προσωπικό.

Τα ελάχιστα όρια ευθύνης, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από το νόμο είναι:

  • Για κάθε εργοδοτούμενο €160,000
  • Για κάθε περιστατικό €3,415,000
  • Για κάθε περίοδο ασφάλισης €5,125,000

Τα όρια ευθύνης στην ασφάλεια ευθύνης εργοδότη μπορούν να αυξηθούν ανάλογα με τις ανάγκες του εργοδότη.

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα αυτόματης πληρωμής των ασφαλίστρων μας με την ασφάλεια επιχειρησιακών συναλλαγών που παρέχει η εταιρία JCC.

Πληρωμή Ασφαλίστρων