Επαγγελματική Ασφάλιση

Ασφάλιση Οχημάτων

Ασφάλιση Πυρός και άλλων Κινδύνων

Ασφάλιση Ευθύνης Eργοδότη

Αστικής Ευθύνης

Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων

Ασφάλιση Ευθύνης Προιόντων

Επαγγελματική Ευθύνη

Ασφάλιση Χερσαίων Μεταφορών Εμπορευμάτων (Land Transit)

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων (Ομαδικά Συμβόλαια)

Ασφάλιση όλων των Κινδύνων Εργολάβων (Contractors all Risk)

Ασφάλιση Ευθύνης Διευθυντών & Αξιωματούχων (D&O)

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα αυτόματης πληρωμής των ασφαλίστρων μας με την ασφάλεια επιχειρησιακών συναλλαγών που παρέχει η εταιρία JCC.

Πληρωμή Ασφαλίστρων