Νέα και Ενημέρωση

Η Progressive μαζί με το προσωπικό της προσφέρει στον Σύνδεσμο Γονέων και Φίλων Καρδιοπαθών Παιδιών

Τον τελευταίο χρόνο, κληθήκαμε όλοι μας να συμβάλουμε στον αγώνα κατά της πανδημίας. Υπάρχουν όμως παιδάκια που δίνουν αγώνα για τη ζωή τους καθημερινά, τα οποία χρειάζονται τη στήριξή μας. Η Progressive μαζί με το προσωπικό της προσφέρει όπως κάθε χρόνο και φέτος εις μνήμην υπαλλήλου της, στον Σύνδεσμο Γονέων και Φίλων Καρδιοπαθών Παιδιών, ο οποίος στηρίζει τόσο τα παιδιά όσο και τις οικογένειές τους.

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα αυτόματης πληρωμής των ασφαλίστρων μας με την ασφάλεια επιχειρησιακών συναλλαγών που παρέχει η εταιρία JCC.

Πληρωμή Ασφαλίστρων